logo
AANPAK

Cultuurverschillen

Als een Nederlands bedrijf een goedlopend product of dienst in Nederland heeft of een Belgisch bedrijf in België, en uitbreiding in eigen land is niet meer mogelijk, dan wordt vaak gedacht dat uitbreiden naar het buurland een vanzelfsprekende keuze is. Daar spreekt men immers dezelfde taal. Men beseft vaak niet dat er grote cultuurverschillen zijn tussen Nederland en Vlaanderen. Als Nederlander bent u direct, ‘to the point’, moet er na een paar efficiënte vergaderingen zo snel mogelijk een handtekening onder een contract staan.
Als Belg pakt u de zaken anders aan. U wilt uw handelspartner eerst leren kennen, zeker als het een ‘Hollander’ is, neemt daarvoor de tijd en bouwt een vertrouwensrelatie op.
Als u zich van deze verschillen niet voldoende bewust bent, belemmert dit het succes van de onderneming.
NL-BE Business Support geeft advies over hoe de zaken aan te pakken.

Diensten

NL-BE Business Support biedt de volgende diensten, van advies, coaching tot praktische ondersteuning:

  • training en advies in cultuurverschillen;
  • administratieve, secretariële en organisatorische ondersteuning voor uw zaken in buurland Nederland of België;
  • marketing- en verkoopactiviteiten;
  • ondersteuning in het Frans en het Nederlands/Vlaams (correspondentie, redactie van teksten, tolken, vertalen) en taaltraining.

Situaties

In welke situaties kan NL-BE Business Support helpen?

  • U hebt plannen om uw product of dienst in buurland Nederland of België op de markt te brengen, maar u weet niet hoe dit aan te pakken. U zou marktonderzoek willen doen om te weten of het een succes kan worden en of u uw businessmodel moet aanpassen. Ook wilt u de achtergrond en de gewoontes van uw zakenpartners leren kennen zodat u hiermee rekening kunt houden als u met hen in contact bent.
  • Een product of dienst is in uw eigen land een groot succes en u bent ook gestart in buurland Nederland of België. Nu blijkt dat het daar helemaal niet loopt. U wilt weten waaraan dit ligt.
  • Uw vestiging werkt samen met collega’s in het buurland en de samenwerking verloopt stroef. U wilt weten wat daarvan de oorzaak is en wat u eraan kunt doen.
  • In uw organisatie werkt een team van Nederlanders en Vlamingen aan een project. Bij de start van het project leek er geen enkel probleem, de medewerkers spreken toch dezelfde taal. Al na een paar weken blijkt dat er grote verschillen zijn in o.a. vergadercultuur, communicatie en attitude. U wilt dat de teamleden elkaars achtergrond beter begrijpen en weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.
  • U werkt voor uw organisatie in buurland Nederland of België. U merkt in de omgang met uw zakenpartners dat de gewoontes heel anders zijn en door uw onwetendheid voelt u zich onzeker. U zou meer over de achtergrond en de gewoontes van uw partners willen weten, zodat u zich kunt aanpassen.